Algemene vervoersvoorwaarden:


De algemene vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op het luchthaven- en personenvervoer dat PL Services aanbiedt aan zijn klanten.

01. OFFERTE AANVRAAG:

 • Alle offertes van PL SERVICES zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. De uiteindelijke prijs van een vervoer hangt af van de vertrekplaats, de bestemming, het aantal personen en het aantal tussenstops.
 • De prijzen vermeld op deze site of andere zijn slechts indicatief. Ze kunnen in geen geval als vast beschouwd worden.

02. RESERVATIE VERVOER:

 • Om misverstanden te voorkomen vragen wij om het vervoer te reserveren via het reservatieformulier op onze website of via mail. Slechts indien dit niet mogelijk is, kan een reservatie ook telefonisch gebeuren.
 • Bij het reserveren dient de klant steeds het volgende op te geven: zijn identificatiegegevens of dat van zijn bedrijf, gsm- of telefoonnummer, het aantal te vervoeren personen, begin- en eind uur en data van de opdracht, het af te leggen traject met begin- en eindpunt en eventuele tussenstops.
 • Voor luchthavenvervoer dienen aanvullend de vluchtgegevens van de heen- en terugreis te worden vermeld. !!! (Let dus goed op bij nachtvluchten dat u effectief de aankomstdag en uur doorgeeft en NIET het vertrekuur of dag in het buitenland) !!!
 • Indien u extra bagage (zie hoofdstuk 9) meeneemt dient u dit te vermelden bij de reservatie. Hebt u geen bagage of enkel handbagage gelieve dit ook te melden zodat we hier rekening kunnen mee houden.
 • Kinderstoelen worden steeds GRATIS ter beschikking gesteld. Gelieve ze wel vooraf te reserveren en de LEEFTIJD van de kindjes door te geven, zodat wij de geschikte stoel in de wagen kunnen voorzien.
 • Bij het boeken van een rit minder dan 12u op voorhand wordt een supplement aangerekend van 10€ op de normale ritprijs.
 • Eventuele wijzigingen aan de reservatie dienen steeds via mail te worden vastgelegd.
 • Bij reservatie gaat de klant een huurcontract aan waarbij hij beroep doet op onze diensten.

03. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST:

 • Na het verwerken van de gegevens bevestigen wij u via mail met in bijlage een vervoersovereenkomst en is de reservatie definitief. Gelieve deze overeenkomst, in tweevoud, ondertekend mee te brengen en één daarvan af te geven bij aanvang van het vervoer.

04. BETALINGSMOGELIJKHEDEN:

 • PARTICULIER:
 • De betaling gebeurd steeds contant aan de chauffeur, tenzij het bedrag vooraf is overgeschreven op de rekening van PL SERVICES. Het bedrag dient 2 dagen voor de vertrekdatum in ons bezit te zijn.
 • BEDRIJVEN:
 • Bedrijven kunnen eveneens contant of via overschrijving betalen. Na de opdracht wordt een factuur opgemaakt en doorgemaild naar de klant of het bedrijf.
 • Betalingen via kredietkaart dienen op voorhand aangevraagd te worden.
 • Bedrijven hebben ook de mogelijkheid om te betalen na ontvangst van de factuur. Dit dient wel bij de aanvraag van het vervoer vermeld te worden, samen met het facturatieadres en het Btw-nummer.
 • De facturen van PL SERVICES zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
 • Bij het niet betalen van de factuur, 15 dagen na factuurdatum, worden de betalingsvoorwaarden die vermeld zijn op de factuur toegepast.
 • Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 5 werkdagen na factuurdatum.

05. ANNULATIE VERVOER:

 • Indien het gereserveerde transport door de klant geannuleerd wordt, geldt volgende regeling:
 • Bij annulatie binnen de 48u voor aanvang van de opdracht wordt er 50% van het totale bedrag gefactureerd.
 • Bij annulatie binnen de 24u voor aanvang van de opdracht wordt er 75% van het totale bedrag gefactureerd.
 • Bij annulatie binnen de 12u voor aanvang van de opdracht wordt er 100% van het totale bedrag gefactureerd.
 • Bij een no-show wordt er 100% van het totale bedrag gefactureerd.

06. AFSPRAKEN BIJ VERTREK:

 • In principe dient u als reiziger 2 uur vóór het vertrek van een Europese vlucht aanwezig te zijn op de luchthaven en 3 uur op voorhand voor een intercontinentale vlucht. Het ophaal uur is afhankelijk van de regio waar u woont en welke luchthaven uw bestemming is.
 • Dus meestal wordt u ongeveer 3u voor vertrek van de heenvlucht opgehaald voor Zaventem en 03u30 voor wat betreft Charleroi en Oostende. Afwijkingen tot 15min vroeger of later zijn steeds mogelijk en als we tijdens uitzonderlijke omstandigheden moeten rijden zoals bij files, stakingen, wegenwerken of slecht weer kan dit zelfs nog vroeger zijn. ONS MOTO: BETER TE VROEG DAN TE LAAT !!!
 • Om onze ritten zo vlot mogelijk te laten verlopen verwachten we van onze klanten dat ze klaar staan op het afgesproken uur. Indien u niet klaar staat en we moeten langer dan 10 min wachten, wordt er een wachttijd van 15€ per begonnen half uur aangerekend.
 • Bij het instappen, wordt er gevraagd om de vervoersovereenkomst ondertekend af te geven. Deze dient voor eventuele controle onderweg.

07. TUSSENSTOPS:

 • Iedere tussenstop wordt aangerekend, hoe kortbij hij ook is van het vertrek adres.
 • Binnen een straal van 10km komt er per tussenstop +5€/traject bij. Is de tussenstop verder afgelegen wordt het volledige traject in rekening gebracht. Het traject met tussenstop wordt steeds berekend op de verste afstand.
 • Indien er een tussenstop niet opgegeven is bij de reservering , kan deze alsnog uitgevoerd worden mits een supplement, zoals hierboven beschreven, bij de afgesproken prijs.

08. KINDERSTOELEN/VERHOOGZITJES:

 • Voor het vervoeren van jonge kinderen in taxi’s zijn kinderzitjes niet verplicht, toch bieden we deze gratis aan om uw kind extra veilig naar de bestemming te brengen. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden en hangen af van de beschikbaarheid.

09. EXTRA BAGAGE:

 • Normale bagage is 1 grote koffer en 1 handbagage per persoon.
 • Indien u extra bagage meeneemt dient u dit te vermelden bij de reservatie.
 • Extra bagage zoals: golftas, kinderwagen, skimateriaal, ... +5€/st./traject – fietskoffer, … +10€/st./traject.
 • Rolstoelen horen NIET tot extra bagage, maar dienen WEL vermeld te worden bij de reservatie.
 • Bagage wordt NIET op de zetels geplaatst zonder toestemming van de bestuurder, dit om beschadiging te vermijden.

10. DIEREN:

 • Indien dieren vervoerd moeten worden, gelieve dit te melden bij de reservatie. Hier wordt automatisch privévervoer voor aangerekend, d.w.z. dat er een meerprijs is van 25€/rit.
 • Dieren worden enkel vervoerd in een bench of dierentas, dit evengoed voor de veiligheid als voor het voorkomen van eventuele beschadiging aan de wagen.
 • Bij het bevuilen of beschadigen van de wagen door een dier zullen kosten aangerekend worden zoals voorzien in hoofdstuk 12.

11. VERKEERSREGELS:

 • De chauffeur is ten aller tijden verplicht zich aan de verkeersregels te houden. Bij het aanzetten de verkeersregels te overtreden, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen, zullen de daaruit vloeiende boetes verhaald worden bij de klant.
 • Het dragen van de gordel is VERPLICHT bij het instappen van de wagen. Bij het niet dragen van de gordel zijn wij NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij een ongeval en de boetes die hieruit voortvloeien zullen volledig verhaald worden bij de klant.
 • Onze wagens zijn voorzien van een aantal zitplaatsen. Deze mag niet overschreden worden, daar iedere passagier voorzien moet worden van een gordel. Bij een niet voorziene bijkomende passagier behouden we ons daarom het recht deze te weigeren.

12. BEVUILEN OF BESCHADIGEN VAN DE WAGEN:

 • Bij uitzondering van water is het NIET toegestaan te drinken en te drinken in de wagen.
 • Voor het bevuilen van de wagen wordt er 150€ aangerekend en is onmiddellijk te betalen. De factuur met eventuele extra reinigingskosten van een gespecialiseerde firma alsook de kosten voor het geleden verlies zal achteraf opgestuurd worden.
 • Voor het beschadigen van de wagen wordt er 150€ aangerekend en is onmiddellijk te betalen. De factuur met eventuele extra herstellingskosten alsook de kosten voor het geleden verlies zal achteraf opgestuurd worden.

13. ROKERS:

 • Het is ten strengste verboden te roken in de wagen!!

14. AFSPRAKEN BIJ AANKOMST:

 • In het algemeen komen we aan in de luchthaven tussen 20 à 30 min na de landing tenzij u geen bagage of enkel handbagage hebt.
 • BELANGRIJK: Gelieve uw gsm na de landing terug op te zetten, zodat wij u kunnen verwelkomen met een bericht met verdere info.
 • Na het ontvangen van de bagage komt u onmiddellijk naar het afgesproken meeting-point, deze staat steeds vermeld op het vervoersdocument bij de reservatie.
 • Ga in GEEN GEVAL eerst koffie drinken, eten of dergelijke. Indien dit zo is wordt er een wachttijd van 15€ per begonnen kwartier in rekening gebracht en gefactureerd.
 • Wij proberen zoveel mogelijk uw vlucht te volgen, doch is dit niet altijd mogelijk. Indien u uw vlucht mist, u van vlucht veranderd of er een belangrijke aanpassing is in uw vluchtschema, vragen we u vriendelijk hier ons van te verwittigen. Bij nalatigheid van de klant om ons op de hoogte te houden zal de rit als uitgevoerd beschouwd worden en dus ook volledig aangerekend worden!! Ook kunnen we niet garanderen dat er iemand beschikbaar is op het nieuwe aankomstuur of dag, maar zullen steeds ons best doen om een oplossing te vinden.
 • Dit geldt ook wanneer u verkeerde vluchtgegevens doorgeeft, zoals bijvoorbeeld een verkeerd vluchtnummer, aankomstdatum of uur.
 • Indien uw vlucht vervroegd of vertraagd bij aankomst zullen wij steeds voorgang geven aan onze klanten die op reis vertrekken en die uiteraard hun vlucht niet mogen missen! We doen al het mogelijke om eventuele wachttijden zoveel mogelijk te beperken.
 • Indien u problemen ondervindt met uw bagage of enig ander hinder na het landen, vragen wij vriendelijk om ons hiervan telefonisch op de hoogte te brengen.
 • Wij blijven max. 60min na landing op u wachten. Indien we van u niets gehoord hebben, of we kunnen u niet bereiken, vertrekken we terug huiswaarts. Het totaalbedrag van deze rit zal u dan aangerekend en gefactureerd worden.

15. BESLUIT:

 • Op al deze algemene vervoersvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
 • Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.
 • Bij de reservatie zijn deze algemene vervoersvoorwaarden gelezen en geweten.